Říjen 2007

Max Headroom

29. října 2007 v 16:13
MORTEN. Max Headroom. Živel. 1999, roč. 1990, č. 18, s. 2. Dostupný z WWW: <http://www.zivel.cz/kontakt.php>.

Článek popisuje zrod jedné z prvních virtuálních postav v rámci vysílání britské stanice Channel 4 a její další prosazení v televizi a reklamě.
Klíčová slova:
virtualní realita

virtuální ikony

virtuální osobnosti

kyberpunk

pop kultura

reklamaSensorama

28. října 2007 v 18:58 | WikiandViti

Sensorama

The Sensorama was a machine that is one of the earliest known examples of immersive, multi-sensory (now known as multimodal) technology. Morton Heilig, who today would be thought of as a "multimedia" specialist, in the 1950s saw theater as an activity that could encompass all the senses in an effective manner, thus drawing the viewer into the onscreen activity. He dubbed it "Experience Theater", and detailed his vision of multi-sensory theater in his 1955 paper entitled "The Cinema of the Future" (Robinett 1994). He built a prototype of his vision, dubbed the Sensorama, along with five short films to be displayed in it. Predating digital computing, the Sensorama was a mechanical device, which still functions today.
Howard Rheingold (in his 1992 book Virtual Reality) spoke of his trial of the Sensorama using a short film piece that detailed a bicycle ride through Brooklyn, created in the 1950s, and still seemed quite impressed by what it could do more than 40 years later. Oddly enough in hindsight, Heilig was unable to obtain financial backing for his visions and patents, and the Sensorama work was halted and today remains primarily a curiosity in the expansive lore of Virtual Reality.
V roce 1962 postavil Morton Heilig prototyp zařízení Sensorama, které umožňovalo "sledovat filmy" pomocí více smyslů (zrak, sluch, čich a dotek). Uživatel se posadil na pohyblivou stoličku, hlavu vklínil do jakéhosi náhlavníku a sledoval promítání obrazu, v tomto případě se jednalo o divokou jízdu na motocyklu ulicemi New York City. Kromě promítaného obrazu uživatel zažíval další multismyslové zážitky. Poci'ťoval vibrace a poryvy větru, slyšel zvuky, cítil zápachy i vůně - vše jako při reálné jízdě.
Morton Heilig «Sensorama»
Morton Heilig, «Sensorama», 1962

Photography | © Morton Heilig
A to vše za pomocí stereoskopických 3D obrázků v širokoúhlém zobrazení podporovaných stereo zvukem. Nicméně přes všechny tyto revoluční aspekty Heilig nebyl schopen sehnat další finance na podporu tohoto projektu.
Proč se tedy Sensorama již v tehdejší době nestala hitem a masově konzumovancm zbožím?
Sám Heilig na to trefně a nijak překvapivě odpovídá v pozdějším rozhovoru takto: "Sensorama byla na svou dobu zřejmě přepříliš revoluční".