Leden 2006

netliterature2

15. ledna 2006 v 15:14 | break my heart, please
                           "The end of postmodernism and

the beginning of Avant-Pop."

Die Zeit
Pokud jde o srovnání mého oblíbeného literárního díla s dílem prezentovaným na internetu, nejsem si jist, zda budu objektivní. Není v mých možnostech nyní pročíst tisíce stránek, za kterými se možná skrývá nový velký spisovatel. Vypadá to, že alespoň v Evropě dává většina kongeniálních autorů stále přednost klasickému - knižnímu vydávání svých děl před publikováním na internetu. V USA je situace odlišná, např. publikování Stephana Kinga.
Zmíním se tedy jen o některých projektech, které mě zaujaly.
Zaujal mne projekt Poetrica autorky Guiselle Beiguelman. Umělkyně a esejistka nových médií, vyučující na univerzitě v Sao Paulu, se tímto projektem pokusila konfrontovat občany různých měst s jejich vlastní realitou. Na veřejných budovách nechala umístit digitální panely, na které mohli lidé z celého světa posílat vizuální zprávy pomocí internetu, SMS či Wap.
Na tomto projektu mě imponuje odvaha autorky oslovit veřejný prostor smysluplným obsahem. Poetrica v sobě spojuje jak sdělení obsahové, tak i výtvarné. Je to vizuální podívaná podobná reklamě, avšak zbavená odlidštěného, spotřebního obsahu obklopujícího nás dnes již na již na každém kroku.
p0es1s.Digitale Poesis
více na p0es1s.net
Výstava p0es1s.Digitale Poesis se uskutečnila minulý rok v Berlíně. O to více mě mrzí, že jsem tam tuto výstavu nenavštívil. Byl jsem tam za účelem zhlédnutí výstavy Das MoMA in Berlin. Nahlédnul jsem pouze do foyer, když mi přátelé drželi místo ve frontě na MoMA, ale jedničky a nuly z plakátu mi utkvěly v paměti.
Porovnávat mé oblíbené autory s díly prezentovanými na internetu si zatím netroufám, časem se o to ale pokusím. Uvedu tedy alespoň jednoho z mých oblíbených autorů ze světa "klasické" literatury.
Oblíbených děl mám opravdu mnoho, proto vybírám ne zcela známou, mou milovanou, báseň Jana Zábrany. Jana Zábranu obdivuji jako umělce i člověka. Je to jeden z našich největších překladatelů ruských i amerických klasiků, který poznal na vlastní kůži realitu komunistického režimu. Zábrana vždy vážil slova, byl věrný sám sobě, a to se také odráželo v jeho tvorbě.
Ráno budou oba
vyloveni z vany.
Milovaná i milovaný.
Jan Zábrana

Vřele doporučuji k četbě Zábranovy deníky s názvem Celý život vydané v nakladatelství Torst, je to neveselé čtení o neveselé době plné zajímavých postřehů, drobných textů i tehdejších dobových reálií.
Na minimální ploše je Zábrana schopen vylíčit velmi intimní situaci, vypointovanou pro něj tak příznačnou trpkostí lidské beznaděje. A navíc nebanálními verši, které přicházejí tak samozřejmě jako smrt.

netliteratura

15. ledna 2006 v 15:13 | break my heart, please
Zajímavá nová forma literárního díla je např. tzv. blognovela - viz. Blognovel Plan B. Je to jedna z nových literárních forem zrozených na internetu. Dá se říci, že je to vlastně román psaný na pokračování, kdy autor postupně přidává další část textu.
Román psaný na pokračování byl velmi oblíbený v minulých stoletích, kdy autoři publikovali svá díla na pokračování časopisecky, např. Jaroslav Hašek Švejka či F.M. Dostojevskij Idiota. Mnohým z nich zálohy na další část textu umožnovali holou existenci. (Např. v Idiotovi je patrné, v jakém hektickém rozpoložení autor text psal, v některých kapitolách autor ztrácí dějovou linii na kapitoly předešlé).
Blognovel je mu v něčem podobná. Je publikovaná po částech, má společnou dějovou linii, která má však mnoho dalších možných odboček. Podle jejího autora Diego Dovala je Blognovel něco jako nekonečný seriál, televizní show, ve které se divák orientuje, aniž by musel shlédnout všechny díly. Na čtenáři také záleží, zda začne číst od začátku do konce či obráceně. Může vynechat určité kapitoly, k určitým se vracet, atd.
Na tomto projektu je mi sympatická autorova chuť experimentovat. Nejedná se o žádnou převratnou literární formu, ale Blognovel je jistě známkou toho, že s příchodem pčítačů čas literatury neskončil. Možná také známkou toho, že svět literatury a počítačů se může navzájem inspirovat.